PCC-3, PCC-3A Jak Wypełnić ? druk 2021

PCC-3, deklaracja od czynności cywilnoprawnych, wzór 2021.

PCC-3

Pod tym zawiłym nieco tytułem kryje się zwyczajny obowiązek ustawowy określenia należnego podatku od kupna sprzedaży i jego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Pobierz sobie za darmo aktualne w 2021 druki na końcu tego artykułu, ale lepiej przeczytaj wcześniej czy musisz to wszystko wypełniać i zapłacić.
Obowiązek zgłoszenia deklaracji PCC-3, PCC-3A istnieje nawet jeśli naliczony
podatek wynosi zero ! Są jednak wyjątki, o czym dowiesz się niżej…

PCC-3, PCC-3A musisz wypełnić i zgłosić w Urzędzie Skarbowym…

…jeśli kupiłeś auto, motor, skuter, lub inny pojazd lądowy, wodny, czy powietrzny, ale nie zawsze.

Kiedy nie musisz zgłaszać zakupu pojazdu w skarbówce na druku PCC-3, poczytaj dalej…

Jeśli kupiłeś nowy, lub używany pojazd od jakiejkolwiek firmy i otrzymałeś fakturę VAT, nie musisz wypełniać formularza PCC-3 i zgłaszać zakupu do Urzędu Skarbowego. Sprzedający odprowadził już należny podatek i nie musisz się dalej tym kłopotać.

Podobnie, jeśli kupiłeś jakikolwiek pojazd od Skarbu Państwa. Czyli od komornika, Policji, Urzędu Celnego, lub innych państwowych instytucji (fundacji) i otrzymałeś fakturę, albo inny dokument zwalniający z zapłaty podatku, nie musisz tego zgłaszać na druku PCC-3.

PCC-3 nie zgłaszamy również, jeśli umowa kupna sprzedaży pojazdu została zawarta poza terytorium Polski.

Kiedy musisz wypełnić i zgłosić do Urzędu Skarbowego deklarację PCC-3 ?

Zawsze musisz to zrobić, jeśli została spisana umowa kupna sprzedaży pomiędzy Tobą, a sprzedającym. Jeśli jednak sprzedający zgodził się na zapłatę podatku, to na nim ciąży obowiązek wyliczenia i zgłoszenia podatku deklaracją PCC-3 do urzędu w określonym czasie. Powinno to być zapisane w umowie. Ty już nic nie musisz robić.

Istnieje też możliwość podziału należnego podatku na sprzedającego i kupującego, ale jest to niezwykle rzadki przypadek.

W tej sytuacji w umowie kupna sprzedaży musi być zapisane i określone w jakiej części kto ma zapłacić. W tym przypadku obie strony muszą wypełnić i zgłosić swój druk
PCC-3 w swoim Urzędzie Skarbowym.

Uważaj ! Zgłoszenie deklaracji PCC-3, PCC-3A do Urzędu Skarbowego musi nastąpić przed upływem 14-tu dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży. W przeciwnym razie trzeba się liczyć z nieprzyjemnościami (konsekwencjami karnymi).

Wysokość podatku wynosi 2% od wartości zawartej umowy. Jeśli wartość umowy kupna sprzedaży jest niższa niż 1000 zł. to w rubryce podatku naliczonego wpisujemy zero. Mimo tego, deklarację PCC-3 musimy i tak złożyć, ale nic nie płacimy.

Zdarza się nierzadko zakwestionowanie wartości przez Urząd Skarbowy i konieczność zapłaty podatku wyższego niż zadeklarowany na formularzu PCC-3.

Lepiej więc deklarować w PCC-3 realną rynkową wartość przedmiotu, chyba , że z umowy wynika inaczej i jest to wiarygodnie umotywowane.

Chodzi o pojazdy uszkodzone, niekompletne, niepełnowartościowe.
Powinno to być dokładnie opisane w umowie kupna sprzedaży auta.

Jeśli umowa została zawarta pomiędzy więcej niż jednym kupującym, musimy wypełnić dodatkowy załącznik PCC-3 A.

Pobierz niżej druk PCC-3 w formacie .pdf, do wypełnienia ręcznie, klikając na zdjęcie poniżej.


Jeśli nie masz programu do odczytu .pdf, to pobierz sobie polski, malutki i darmowy SUMATRA PDFTUTAJ.

Pobierz sobie załącznik PCC-3A klikając na zdjęcie poniżej.

Jeśli potrzebujesz wypełnić deklarację pcc-3 edytując gotowy formularz, to kliknij na ikonę poniżej. Jest to pcc-3 interaktywny on line i nie wymaga instalacji żadnego programu. Odczekaj chwilę, aż załaduje się cała strona z edytorem.
Umożliwia zapis gotowego druku na dysk, bezpośredni wydruk, lub wysyłkę prosto do urzędu.

Jak wypełnić prawidłowo deklarację PCC-3 ?

Zobacz wzory jak wypełnić standardowy druk  TUTAJ. Jeśli kupuje więcej niż jedna
osoba, wypełnij dodatkowo druk PCC-3A.

Pobieraj wyżej zawsze aktualne druki PCC-3 !