Wywóz Auta na Ukrainę. Zmiany kosztów importu samochodów na Ukrainie – 2019.

Poważne zmiany przepisów o imporcie samochodów w 2019 roku, mogą wpłynąć na sprzedaż auta na Ukrainę.

wywóz auta na ukrainę

Ostatnia chwila na jazdę na obcych tablicach po Ukrainie i tańszy import !

Czy nowe przepisy wpłyną na wywóz auta na Ukrainę z Polski ?

Już niedługo, Ukraińcy, właściciele samochodów używający tablic zagranicznych będą musieli zdecydować – wywieźć samochód poza Ukrainę, lub zapłacić podatki od importu auta. Wywóz auta na Ukrainę będzie droższy.

Nowa ustawa, która wejdzie w życie na przełomie roku, określa nowe stawki akcyzy i sposoby jej obliczania. Zawiera również dodatkowe warunki dotyczące czasowego przywozu i tranzytu samochodów na terenie Ukrainy, oraz okresu preferencyjnego na legalizację już przywiezionych aut.

Ma to uregulować status (tzw. legalizację) samochodów własności ukraińskiej, ale nigdy nie zgłoszonych do odprawy celnej po przywozie . Liczbę takich aut jeżdżących na zagranicznych tablicach rejestracyjnych szacuje się nawet na 1,5 miliona !

Jakie przepisy pojawią się po wejściu ustawy ?

    Obywatele Ukrainy będą mogli importować samochody na tablicach zagranicznych w tranzycie, lub odprawy czasowej tylko wtedy, gdy są zarejestrowane konsularnie i mieszkają poza Ukrainą.

    Osobiste korzystanie z samochodu w trybie tranzytowym może odbywać się na terytorium Ukrainy wyłącznie w celu przejazdu przez obszar celny kraju.

    Czasowy import więcej niż jednego samochodu osobowego przez cudzoziemca, jest dozwolony tylko po zabezpieczeniu finansowym (równym kosztowi odprawy celnej samochodu).

    Czasowy przywóz samochodów do użytku komercyjnego przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umów o pracę jest dozwolony do 10 dni z zabezpieczeniem gotówkowym.

    Samochody osobowe sprowadzane na Ukrainę, po 30 dniach podlegają rejestracji państwowej.

    Samochód w trybie tranzytu, lub czasowego przywozu może zostać zdemontowany lub przeniesiony na własność, użytkowanie, lub zbycie na rzecz innych osób.

    Zabrania się używania takiego samochodu w celach biznesowych, lub generowania dochodu, na przykład w taksówce.

Parlament ukraiński uchwalił nowe stawki podatku akcyzowego na przywóz (import) samochodów na teren kraju . Teraz opłata podstawowa ma wynosić od 50-150 Euro.

Ale, im starszy samochód i im większa pojemność silnika, tym wyższa stawka akcyzy. Jednakże, oprócz podatku akcyzowego, samochód jest również dodatkowo objęty należnościami celnymi przywozowymi i podatkiem VAT.

Co się zmieni po podpisaniu ustawy przez prezydenta ?

Wywóz auta na Ukrainę. Odprawa celna.

Opłata zarówno nowych, jak i starych samochodów będzie średnio droższa o 450 Euro.
Do tej pory obliczano akcyzę według tabeli ze stawkami za każdy centymetr sześcienny pojemności silnika. Im większy silnik, tym wyższa stawka. Teraz będą tylko cztery stawki i są one ważne zarówno dla nowych, jak i starych samochodów. Wcześniej prawo zabraniało importu samochodów wyprodukowanych przed 2010 rokiem ponieważ nie spełniają one norm Euro-5. Ten przepis został anulowany, a zamiast niego będzie wprowadzona obowiązkowa kontrola techniczna.

Jak obliczyć akcyzę według nowych przepisów ?

     Stawka = stawka podstawowa × współczynnik pojemności silnika × współczynnik     wieku silnika.

     Stawka podstawowa, to stawka podatku w Euro za jeden samochód. Jeśli            samochód ma pojemność silnika do 3000 cm. sześciennych, opłata wyniesie 50 Euro. Powyżej 3000 ccm pojemności, wyniesie 100 Euro.

    Silniki Diesla będą kosztować więcej. Stawka dla samochodu o pojemności silnika do 3500 ccm. wynosi 75 Euro. Ponad 3500 ccm. pojemności, stawka wyniesie 150 Euro.

    Współczynnik pojemności silnika, jest to sumarczna objętość cylindrów podzielona przez 1000. Np. jeśli objętość wynosi 2000 ccm, współczynnik wyniesie 2.

    Współczynnik wieku – liczba lat od roku następującego po roku produkcji pojazdu. W przypadku nowych samochodów obowiązuje stawka 1. W przypadku starszych samochodów odpowiednio 2 i więcej w zależności od wieku w latach. Dla wszystkich samochodów starszych niż 15 lat, współczynnik ten jest stały i wynosi 15.

    Akcyza na samochody elektryczne – w zależności od mocy silnika, w wysokości 1 Euro za 1 kW.

    Na hybrydy – 100 Euro, niezależnie od wieku pojazdu.

Nowa ustawa przewiduje 180 dniowy okres przejściowy na zalegalizowanie samochodów sprowadzonych bez dokonania odprawy celnej.W pierwszej fazie, podatek akcyzowy zostaje obniżony o 50% dla samochodów, które zostaną rozliczone w ciągu pierwszych 90 dni, licząc od dnia wejścia w życie ustawy.

W drugiej fazie, ostatnich 90 dni okresu (preferencyjnego 180 dniowego), stawki akcyzy będą pełne, ale kary za naruszenie warunków pobytu aut na terytorium Ukrainy nie zostaną nałożone. Po zakończonym okresie przejściowym, właściciele niezalegalizowanych aut, mogą się spodziewać dotkliwych kar.

Wywóz auta na Ukrainę.Jakie kary planuje ustawodawca ukraiński ?

Parlament przegłosował następujące grzywny za naruszenie zasad legalizacji samochodu, po upływie 180 dniowego okresu przejściowego:

    przekroczenie terminu o jeden dzień – 170 Hrywien;

    więcej niż jeden dzień i do 10 dni – 3400 Hrywien;

    ponad 10 dni – 8500 Hrywien

    od 20 do 30 dni – 85000 Hrywien;

    ponad 30 dni, a także w przypadku utraty lub demontażu samochodu – 170000 Hrywien lub konfiskata samochodu na mocy decyzji sądu

Od podpisania ustawy przez prezydenta, będzie obowiązywać przejściowo obniżona stawka z rabatem w wysokości 50%, przez najbliższe trzy miesiące, dla odprawy celnej samochodów do użytku osobistego. Oznacza to, że firmy (dealerzy) samochodów nie mogą z niej skorzystać.

Na przykład, przed akcyzą za nowy samochód o objętości 2000 cm. sześciennych, podatek wynosił 534 Euro – każdy centymetr sześcienny pomnożony przez 0,267 Euro. Teraz podatek akcyzowy od tego samochodu wynosi 100 Euro. A podatek akcyzowy od starego samochodu o takich samych parametrach, ale z 2008 roku, będzie teraz wynosił 1000 Euro, chociaż nie można go było wcześniej rozliczać.

jak zatrzymać windykację

Nowe akcyzy są wyższe, w porównaniu do preferencyjnych stawek zatwierdzonych przez parlament w 2016 r. Dotyczą aut spełniających normę środowiskową Euro-5. Weźmy ten sam samochód, ale wyprodukowany w 2010 roku: na preferencyjnych stawkach w 2016 roku, podatek akcyzowy wynosiłby 126 Euro, według nowych – 800 Euro.

Jak obliczyć koszt całkowity odprawy celnej (legalizacji) auta ?

Podatek akcyzowy jest tylko częścią znacznej opłaty, jaką trzeba zapłacić robiąc
wywóz auta na Ukrainę. Samochód dodatkowo podlega jeszcze należnościom cła i VAT-u, które trzeba dodać do kosztów akcyzy :

    Cło przywozowe wynosi 10% kosztu samochodu, a dla samochodu z UE od 5 do 7.3%.

    VAT  jest to 20% od wartości celnej samochodu, podatku akcyzowego i opłaty celnej przywozowej, łącznie.

Wywóz auta na Ukrainę, ile będzie kosztować odprawa celna za nowy samochód ?

Przykładowo :

W Polsce nowy Nissan Micra kosztuje 11 000 EUR. Pojemność silnika wynosi 998 cm. sześciennych. Czyli:

Podatek wyniesie 11000 × 6,3% = 693 EUR.

Podatek akcyzowy: 50 × (998 × 100) × 1 = 499 EUR. Chociaż na starym podatku akcyzowym na nowy samochód będzie kosztować 102 EUR.

VAT: (11000 + 499 + 693) × 0,2 = 2438 EUR

W rezultacie, odprawa celna nowego Nissana Micra będzie kosztować 693 + 499 + 2438 = 3630 Euro. Jest to o 476 Euro drożej niż było.

Kupując samochód pięcioletni, lub starszy, będzie on droższy w opłatach odprawy celnej niż nowy.

Przykładowo, wywóz auta na Ukrainę:

Samochód rocznik 2011 kosztuje 7800 Euro. Pojemność silnika benzynowego – 1362 cm. sześciennych.

Podatek będzie wynosił: 7800 × 7,3% = 569 Euro.

Akcyza wg nowych stawek: 50 × 1362 × 7 = 476 Euro. Według obecnych stawek dla tego samochodu, przed końcem 2018 roku, obniżony podatek akcyzowy zostanie ustalony mniejszy, bo na poziomie 85 EUR.

VAT: (7800 + 569 + 476) × 0,2 = 1769 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt dziewięć) Euro.

Łącznie, pełny koszt odprawy celnej wyniesie 1769 + 476 + 569 = 2814 Euro. To o 465 Euro więcej niż było wg starych przepisów .

Inny przykład. 15-letni Mercedes-Benz C-Class W203 w Polsce kosztuje 4600 Euro. Pojemność silnika 1796 ccm, paliwem jest benzyna.

Cło przywozowe na niego będzie wynosić 4600 × 5% = 230 Euro.

Akcyza wg nowych stawek: 50 × 1,796 × 15 = 1374 Euro. Pierwsze trzy miesiące po wejściu w życie ustawy, podatek akcyzowy wyniesie 690 Euro. Nie było możliwości odprawy celnej takiego pojazdu do czasu uchwalenia nowych ustaw, ale jeśli zastosujemy istniejące preferencyjne stawki, otrzymamy podatek akcyzowy w wysokości 480 Euro. Dla osób nieuprzywilejowanych, było by to 4384 Euro.

VAT będzie wynosił 1240 Euro. Razem, trzeba zapłacić 2844 Euro – to ponad połowa kosztów samochodu.

W porównaniu z obecnymi stawkami akcyzy, koszt odprawy celnej wzrośnie, według średnich obliczeń, o ponad 450 Euro, zarówno w przypadku nowych samochodów, jak i starych. Wywóz auta na Ukrainę, teraz można importować samochód w dowolnym wieku, ale trzeba dokonać odprawy celnej, wg nowych przepisów, żeby legalnie jeździć po Ukrainie.

Dla tych, którzy nie chcą płacić podatków, zwiększono wymiary karne . Grzywny zostały podniesione do wysokości 170 tysięcy Hrywien z możliwością zajęcia samochodu. Kary będą nakładane zaocznie. Poborcy podatkowi prześlą karę na adres rejestracyjny w ciągu trzech dni po wygaśnięciu ustawowego terminu  pobytu auta na Ukrainie.

Podatnicy mogą zawiadamiać policję o naruszeniu przepisów. Ponadto policja automatycznie otrzyma informacje o wszystkich samochodach na zagranicznych numerach. Organy ścigania będą mogły zatrzymywać samochody i sprawdzać terminy ich przebywania na Ukrainie.

Zwiększone koszty mogą wpłynąć niekorzystnie na wywóz auta na Ukrainę z Polski.